بازداشت نماينده يکي از خودروسازان با کلاهبرداري ميلياردي

سيدخليل سجادپور-مسئول يکي از نمايندگي هاي معروف فروش خودرو در مشهد به اتهام کلاهبرداري هاي ميلياردي روانه زندان شد. به نوشته خراسان، چندي قبل افرادي که اقدام به ثبت نام خودرو در يکي از نمايندگي هاي معروف يکي از خودروسازان بزرگ کشور کرده بودند، متوجه شدند که با وجود گذشت مدتي از موعد تحويل خودرو، خبري از خودروهاي ثبت نامي نيست و کسي نيز پاسخ درستي به آنها نمي دهد. به همين خاطر تعدادي از آنها با تسليم شکوائيه‌اي به دستگاه قضايي، خواستار رسيدگي به موضوع شدند. با توجه به اهميت ماجرا و احتمال کلاهبرداري هاي گسترده، اين پرونده به شعبه ۸۰۸ مجتمع قضايي شهيدقدوسي مشهد ارسال شد و توسط قاضي علي اکبر صفائيان مورد بررسي دقيق قرار گرفت. اين گزارش حاکي است: در همين حال افراد ديگري نيز که موعد تحويل خودروهاي آنان فرا رسيده بود و نتوانسته بودند خودروي خود را از نمايندگي مذکور دريافت کنند، شکايت هاي مشابهي را مطرح کردند.يکي از شاکيان در اين باره به خراسان گفت: من براي ثبت نام خودروي پژو حدود ۳۵ميليون تومان پرداخت کردم و نمايندگي مذکور با من قرارداد شخصي امضا کرد ولي پس از گذشت مدتي متوجه کلاهبرداري شدم و فهميدم که از خودرو خبري نيست. به همين خاطر براي احقاق حقم به دستگاه قضايي متوسل شده ام. يکي ديگر از شاکيان که براي تحويل خودرو ثبت نام کرده بود نيز گفت: تمام زندگي ام را فروختم تا با گرفتن يک خودروي وانت مخارج زندگي ام را تأمين کنم اما اکنون متوجه شده ام که طعمه يک کلاهبرداري قرار گرفته و من با نمايندگي مذکور قرارداد شخصي امضا کرده ام. گزارش خراسان حاکي است: به دنبال اعلام اين شکايت ها، قاضي صفائيان دستور دستگيري متهم به کلاهبرداري را صادر کرد. پس از گذشت مدتي از اين ماجرا، متهم ۴۲ساله خود را به نيروهاي انتظامي معرفي کرد و بدين ترتيب مورد بازجويي قرار گرفت. مقام قضايي نيز پس از انجام تحقيقات مقدماتي و با توجه به گستردگي اتهام کلاهبرداري، مسئول اين نمايندگي را که «هـ» نام دارد با صدور قرار قانوني روانه زندان کرد. اين در حالي بود که ۲تن ديگر از مديران فروش نمايندگي هاي (ن. خ) و (الف. ت) نيز با دستورات قضايي بازداشت شدند. بررسي ها حاکي از آن بود که شاکيان مبالغي از حدود ۳۰ تا ۲۸۰ميليون تومان و طي قراردادهاي شخصي براي ثبت نام و تحويل خودرو پرداخت کرده اند. ۱۱۸ شاکي در پرونده کلاهبرداريخراسان – مورخ یکشنبه 1392/07/21 شماره انتشار 18526تعداد شاکيان اين پرونده در حالي رو به افزايش است که مسئول نمايندگي به همراه ۲تن از مديران فروش دستگير شده اند. تحقيقات بيشتر نشان داد متهم به کلاهبرداري اقدامات خود را از بهمن سال گذشته آغاز کرده و تا تابستان سال جاري ادامه داده است. او در حالي تاکنون حدود ۱۱۸شاکي دارد که نماينده حقوقي خودروساز بزرگ کشور نيز با اعلام شکايت از وي اعلام کرده است که متهم از نمايندگي هاي (ن – خ) و (الف – ت) سلب صلاحيت شده است. در همين حال، به دستور مقام قضايي محل فعاليت متهم در بزرگراه آسيايي مشهد نيز بسته شده است و شاکيان براي طرح شکايت به شعبه ۸۰۸ مجتمع قضايي شهيدقدوسي مشهد مراجعه مي کنند. تحقيقات بيشتر درباره اتهام کلاهبرداري هاي ميلياردي متهمان اين پرونده ادامه دارد.

درباره maryam