تعیین دستورالعمل قیمت گذاری مابقی خودروها طی هفته آینده

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه هنوز تعدادی از خودروسازان آنالیز قیمتی خود را به بانک مرکزی ارسال نکرده اند، گفت: اوایل هفته جاری کمیته تخصصی شورا گزارش خود از عملکرد خودروسازان و تجدید نظر در قیمت ها را اعلام خواهد نمود.جمشید پژویان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه گزارش سه ماهه عملکرد خودروسازان به شوای رقابت ارسال و در کارگروهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته شده است، اظهارداشت: مقرر است کارگروه مذکورشنبه گزارش نهایی خود را اعلام کند البته باید بگویم در مجموع گزارش عملکرد خودروسازان نشان از رعایت دستورالعمل قیمت گذاری و فعالیت‌‌های مثبت آنها دارد. وی ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر تمام شرکت‌های خودروساز آنالیز قیمتی مابقی خودروهای خود را به شورای رقابت ارائه نموده اند، افزود: شورا نیز گزارش خودروسازان را به منظور تعیین نرخ تورم بخشی سایر خودروها به بانک مرکزی ارسال کرده است و بر همین اساس طی روزهای آینده نرخ تورم بخشی این خودروها نیز اعلام خواهد شد.رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه تعدادی از خودروسازان آنالیز قیمتی خود را به بانک مرکزی ارائه نکرده اند، گفت: شورای رقابت اخطارهای لازم را به آنها اعلام نموده است تا در اولین فرصت نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند چراکه در غیر این صورت باید نرخ تورم بخشی خودروهای خود را مجزا از سایر خودروها از بانک مرکزی پیگیری کنند.

درباره maryam