تعیین زمان عرضه ۲ شرکت دولتی در بورس و فرابورس

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: یک میلیارد سهم تولید نیروی برق سهند در آخرین روز تیرماه و ۳۰۳ میلیون سهم حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در اولین روز مردادماه به ترتیب در فرابورس و بورس عرضه خواهد شد.به گزارش تسنیم، 100 درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سهند شامل یک میلیارد و 278 میلیون سهم این شرکت به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی توانیر به ارزش پایه هر سهم 7844 ریال و ارزش کل پایه 10 هزار و 24 میلیارد و 632 میلیون ریال به صورت نقد و اقساط در روز 31 تیرماه در فرابورس عرضه می شود.خریدار این میزان سهام باید 300 میلیارد و 738 میلیون و 960 هزار ریال را به عنوان سپرده شرکت در این مزایده به حساب دولت واریز کند.همچنین 87.08 درصد سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شامل 303 میلیون و 909 هزار و 200 سهم این شرکت به ارزش کل پایه 443 میلیارد و 707 میلیون و 432 هزار ریال در روز یکم مردادماه در بورس عرضه می شود.این میزان سهام به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران روی میز فروش می رود و خریدار می بایست 13 میلیارد و 311 میلیون و 222 هزار و 960 ریال را به عنوان سپرده شرکت در این مزایده به حساب دولت واریز کند.همچنین خریدار 20 روز کاری از زمان قطعیت معامله زمان دارد 25 درصد مبلغ پیشنهادی خود را بپردازد و بقیه را در مدت 4 سال به صورت قسطی پرداخت نماید.

درباره maryam