تعیین مسئول ستاد رضایی در شمالغرب

منصور عزتی مسئول ستاد انتخاباتی محسن رضایی در منطقه شمالغرب شد.به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، ستادهای منطقه شمالغرب محسن رضایی استان‌های زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی را شامل می‌شود.همچنین پیش از این محمدتقی آذرشب نیز به عنوان مسئول ستاد انتخابات محسن رضایی در استان و پرویز خسرو شاهی به عنوان مسئول ستاد انتخابات محسن رضایی در شهرستان زنجان انتخاب و معرفی شده بودند.گفتنی است، در حال حاضر ستادهای انتخاباتی محسن رضایی در استان زنجان راه‌اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

درباره maryam