شهرداري ها پليس مي شوند

یك عضو كميسيون شوراهاي مجلس اعلام كرد: كميسيون شوراها تشكيل شوراي انتقال پايتخت را تصويب كرد البته بايد پيش نويس اين طرح هر چه زودتر نوشته شود كه بتوانيم موضوع انتقال پايتخت اداري را در دستور كار قرار دهيم.رمضان شجاعي در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرين جزئيات جلسه كميسيون شوراها براي موضوع انتقال پايتخت گفت: هدف از ارایه این طرح، تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت به منظور بررسی، جمع‌بندی و اظهارنظر در خصوص تراکم‌زدایی از تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری، به جهت ساماندهی شهر تهران است كه اين شورا با حضور کارشناسان مربوطه از وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری، مرکز پژوهش‌ها و نهادهای مرتبط مور تصويب قرار گرفت.وي افزود: با تصویب نهایی این طرح و با تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی پایتخت و مکان‌یابی مناسب با حضور نمایندگان ارشد هر سه قوه جمع‌بندی و اجرایی خواهد شد. البته امروز عنوان شد كه اين شورا تشكيل شود.اين نميانده مجلس از بررسی طرح واگذاری امور راهنمایی و رانندگی کلان شهرها به شهرداری خبر داد و گفت: این طرح در راستای دستیابی به مدیریت واحد شهری به شمار می‌آید و حرکت کشور به سمت استقلال مدیریت یکپارچه شهری از جمله مهمترین سیاست‌های کلان کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور است که برنامه‌هایی در این خصوص تهیه شده است. در اين جلسه قرار شد كه امور راهنمايي و رانندگي به شهرداري سپرده شود و پليس ناظر بر حسن انجام كار باشد كه در این جلسه سردار مومنی رییس پلیس راهبر ناجا با استقبال از نهایی شدن این طرح پیشنهاد داد که به صورت آزمایشی که این طرح در کلان‌شهرها عملیاتی شود.

درباره maryam