طرح جدید دولت برای کنترل قاچاق سوخت

با بهره برداری از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از این پس تمامی توزیع سوخت کشور به صورت آنلاین رصد می شود.به گزارش تسنیم، امروز با حضور هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مرکز دیسپچینگ این شرکت با هدف کنترل آنلاین توزیع سوخت کشور در زنجیره عرضه فرآورده های نفتی راه اندازی شد.به گفته مصطفی کشکولی – مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – این مرکز مشابه مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر است و تمامی اطلاعات حمل، انتقال و تخلیه فرآورده در مبادی وارداتی، انبارهای نفت، خطوط انتقال فرآورده، مجاری عرضه و حتی نفتکش ها را در تمامی نقاط و مرزهای آبی و خاکی کشور ثبت و به صورت آنلاین در یک مرکز جمع آوری و مدیریت خواهد کرد.با راه اندازی این مرکز فرماندهی تمام اطلاعات عرضه سوخت در کشور به صورت متمرکز در یک نقطه جمع آوری و هدایت خواهد شد.جمع آوری اطلاعات توزیع و مصرف سوخت که پیش از این برپایه روش های قدیمی و به صورت نیمه مکانیزه مدیریت شده است، از این پس از تمامی مبادی ورودی و خروجی به صورت آنلاین و دقیق جمع آوری و نظارت می شود.به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران راه اندازی این مرکز ( مرکز ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ) که به صورت مکانیزه اطلاعات را جمع آوری و مدیریت می کند، نقش مهمی در نظارت دقیق و لحظه به لحظه توزیع سوخت در کشور خواهد داشت.در طی سالهای گذشته بارها خبرهایی مبنی بر شکل گیری سوء استفاده ها و قاچاق سوخت از مبادی رسمی عرضه فرآورده های نفتی گزارش شده بود که با رصد آنلاین تمامی تراکنش ها و توزیع های صورت گرفته در سراسر کشور این آمار باید به صفر برسد و بخشی از قاچاق سوخت کشور کاهش یابد.

درباره maryam