يثربي از مديرعامل ذوب آهن شکايت کرد

سرپرست تيم فوتبال پاس همدان از مديرعامل باشگاه ذوب آهن شکايت کرد.پس از ديدار ذوب آهن اصفهان و پاس همدان حرف و حديث هاي زيادي پيرامون پنالتي که محسن ترکي به سود پاس اعلام کرد، به وجود آمد و در همين خصوص خسرو ابراهيمي مديرعامل ذوب آهن در مصاحبه به فرج الله يثربي سرپرست تيم پاس اتهاماتي وارد آورد. در اين راستا يثربي امروز شکايت نامه اي را تنظيم و به کميته انضباطي فدراسيون فوتبيال فرستاد.به گزارش اوج نيوز، يثربي معتقد است مديرعامل ذوب آهن جامعه داوري را زير سوال برده است.

درباره maryam